آموزش هاشور ابرو کرج آرایشگاه و مرکز تخصصی میکروپیگمنتیشن هاشور ابرو و آموزش تخصصی بهترین مرکز هاشور ابرو کرج بهترین مرکز پاک کردن تاتو ابرو خط چشم لب مرکز تخصصی میکروپیگمنتیشن هاشور ابرو (آموزش) http://kpigment.mihanblog.com 2018-02-22T02:48:44+01:00 text/html 2018-02-21T13:30:00+01:00 kpigment.mihanblog.com هاشور ابرو کرج مرکز میکروپیگمنتیشن کرج مدت زمان ماندگاری هاشور چقدر است؟ http://kpigment.mihanblog.com/post/8 <div class="art-post-text" style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><div class="art-post-text" style="font-size: 13.3333px;"><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">دوام رنگ هاشور به عوامل بسیاری وابسته است که مهمترین اینها: جنس پوست مشتری،جنس و مرغوبیت رنگ مورد استفاده، تخصص پیگمنتر هاشور.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">این سه عامل اصلی مهمترین دلیل ماندگاری یا عدم&nbsp;<strong>ماندگاری&nbsp;<a title="آموزش هاشور ابرو" href="http://browspig.persianblog.ir/" data-mce-href="http://browspig.persianblog.ir/" mce_href="http://browspig.persianblog.ir/">هاشور ابرو</a></strong>&nbsp;می باشند</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">.به این معنی که شما اگر پیش بهترین پیگمنتر هاشور هم بروید و مواد مرغوبی استفاده نشود</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;دوم کار کم می شود و بر عکس شما با بهترین مواد هاشور پش یک یک هاشورکار ناشی کار انجام دهید&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">با زهم دوام کار کم می شود</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">. همیشه ماندگارترین هاشور زمانی است که همه عوامل در بهترین حالت خود قرار داشته باشند</span></p><p><span style="font-size: medium;"><img title="هاشور ابرو" src="https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/d2b28577eca33919da1ea1d3ae3a38a7/5B082D63/t51.2885-15/e35/27877860_774274479424771_8751650014888984576_n.jpg" alt="ماندگاری هاشور ابرو" width="400" height="535" data-mce-src="https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s640x640/sh0.08/e35/12716598_992850827454747_1852629817_n.jpg?ig_cache_key=MTE4OTcxMjc4OTM3OTQ0OTcwNQ%3D%3D.2" style="border: 0px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></span></p><h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">09128696800</span></h2></div><p style="font-size: 13.3333px; text-align: justify;">&nbsp;</p><div class="art_width100-darsad" style="font-size: 13.3333px; text-align: justify;">&nbsp;</div></div> text/html 2018-01-28T09:30:00+01:00 kpigment.mihanblog.com هاشور ابرو کرج مرکز میکروپیگمنتیشن کرج هاشور ابرو | مدت ماندگاری و دوام هاشور http://kpigment.mihanblog.com/post/40 <div class="art-post-text" style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;"><p style="margin: 0px 0px 28px;">هاشور ابرو</p><p style="margin: 0px 0px 28px;">دوام رنگ هاشور به عوامل بسیاری وابسته است که مهمترین اینها:</p><p style="margin: 0px 0px 28px;">جنس پوست مشتری،جنس و مرغوبیت رنگ مورد استفاده، تخصص پیگمنتر هاشور.</p><h2 style="clear: both; margin: 56px 0px 28px; font-size: 28px; line-height: 1.25;">این سه عامل اصلی مهمترین دلیل ماندگاری یا عدم&nbsp;<strong>ماندگاری &nbsp;<a title="آموزش هاشور ابرو" href="http://brow.rozanail.com/" data-mce-href="http://brow.rozanail.com" style="box-shadow: currentcolor 0px 1px 0px 0px; color: rgb(0, 122, 204); text-decoration: none;">هاشور ابرو</a>&nbsp;</strong>&nbsp;می باشند.</h2><p style="margin: 0px 0px 28px;">به این معنی که شما اگر پیش بهترین پیگمنتر هاشور - هاشور زن حرفه ای &nbsp;هم بروید و مواد مرغوبی استفاده نشود دوم کار کم می شود و بر عکس شما با بهترین مواد هاشور پش یک یک هاشورکار ناشی کار انجام دهید با زهم دوام کار کم می شود.</p><h3 style="clear: both; margin: 56px 0px 28px; font-size: 23px; line-height: 1.21739;">همیشه ماندگارترین هاشور &nbsp;زمانی است که همه عوامل در بهترین حالت خود قرار داشته باشند</h3><div class="mceTemp"><dl class="wp-caption aligncenter" data-mce-style="width: 400px;" style="margin: 0px auto 28px; max-width: 100%; clear: both; background: transparent; border: none; padding: 0px; text-align: inherit; -webkit-user-drag: none; width: 400px;"><dt class="wp-caption-dt" style="font-weight: bold; -webkit-user-drag: none;"><img title="هاشور ابرو" src="https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s640x640/sh0.08/e35/12716598_992850827454747_1852629817_n.jpg?ig_cache_key=MTE4OTcxMjc4OTM3OTQ0OTcwNQ==.2" alt="ماندگاری هاشور ابرو" width="400" height="535" data-mce-src="https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s640x640/sh0.08/e35/12716598_992850827454747_1852629817_n.jpg?ig_cache_key=MTE4OTcxMjc4OTM3OTQ0OTcwNQ==.2" style="height: auto; max-width: 100%; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; -webkit-user-drag: none;"></dt><dd class="wp-caption-dd" style="margin: 0px; font-size: 13px; padding-top: 7px; color: rgb(104, 104, 104); font-style: italic; line-height: 1.61538; -webkit-user-drag: none;"><br style="-webkit-user-drag: none;"></dd></dl></div><h2 style="clear: both; margin: 56px 0px 28px; font-size: 28px; line-height: 1.25;">09128696800</h2></div><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(26, 26, 26); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;"><br></p><div class="art_width100-darsad" style="color: rgb(26, 26, 26); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">&nbsp;</div>